צלם חובב | Camera Buff

צלם חובב (פולין, 1979)
בימוי: קז'ישטוף קישלובסקי
תסריט: קז'ישטוף קישלובסקי, יז'י שטור
צילום: יאצק פטריצקי
עריכה: הלינה נברוצ'קה
משחק: יז'י שטור, מלגורז'טה זבקובסקה, אווה פוקאס
צבע, 117 דקות
תרגום לעברית ולאנגלית

Camera Buff (Poland, 1979)
Directing: Krzysztof Kieslowski
Screenplay: Krzysztof Kieslowski,
Jerzy Stuhr
Cinematography: Jacek Petrycki
Editing: Halina Nawrocka
Cast: Jerzy Stuhr, Malgorzata Zabkowska, Ewa Pokas
COLOR, 117 minutes
Hebrew & English subtitles

Watch a Preview
סינמטק תל אביב Tel Aviv Cin. 18.1.16 19:00
סינמטק ירושלים Jerusalem Cin. 25.1.16 19:00
סינמטק חיפה Haifa Cin. 25.1.16 21:15
סינמטק הרצליה Herzliya Cin. 16.1.16 20:30
סינמטק חולון Holon Cin. 21.1.16 18:00

לרגל הריונה הראשון של אשתו, רוכש פיליפ מצלמה כדי לתעד את הלידה ואת צעדיה הראשונים של בתו בעולם. מששמעו על כך, פונים ממוניו של פיליפ אליו בבקשה לצלם סרטים עבור חברתם שבבעלות המדינה. עם החשפותו לנפלאות עולם הקולנוע, משקיע פיליפ את כל מרצו ביצירת סרטי חובבים ובד בבד מפתח שאיפות אמנותיות בתחום. אך שאיפות אלה של הבמאי המתחיל מתנגשות עם רצונותיהם של רעייתו ושל מעסיקיו, מה שמאלץ אותו לקבל כמה החלטות קשות.

פולין בשנות ה-70` של המאה הקודמת הדגימה שילוב נדיר בין קתוליות לבין קומוניזם, כאשר הדת שימשה פעמים רבות כאמצעי להתנגדות למשטר. יחד עם זאת, מעצם טבעם השמרני של שני המוסדות הללו, ההתנגדות הפולנית תמיד נותרה פטרנליסטית באופייה. מורכבות זו ניכרת ב"צלם חובב", הסרט העלילתי הראשון של קז’ישטוף קישלובסקי שזכה לתהודה עולמית. פיליפ, בתפקיד האלטר-אגו של קישלובסקי, אינו דומה לפועל ההירואי, גיבור התרבות של החברה הפולנית של תקופתו. בהעדפתו את האמנות על פני היצרנות התעשייתית או האמונה הדתית, הוא הופך למעשה להתגלמות הליברליזם-אינדיבידואליסט בתוך סביבה של סולידריות קומוניסטית/קתולית. בעוד שהאתגר שמציב פיליפ בפני החברה מאפשר לו לבצע ניתוק קיצוני ממושג הגבריות הנורמטיבית, הדמויות הנשיות בסרט לחלופין נותרות תחומות ברעיונות השוביניסטיים של "נשיות נכונה". אירקה, אשתו של פיליפ, מגלמת יותר מכל את דמות ה"אם הפולנייה" האידיאלית שמבטיחה את שרידותם של הקתוליות והקומוניזם. תיאורה אינו חד-ממדי, וכ"דמות יצרית והפכפכה", היא "חותרת תחת שליטתו של הבמאי הגבר בדימוי האישה" (ראהול חמיד). אך חתרנות זו עדיין מוצגת במסגרת תפקידה כשומרת הסף של ערכי המשפחה וככח שמרני המצנזר את האינדיבידואליזם של פיליפ. באמצעות דמותה, אם כן, "צלם חובב" חושף מבלי משים אמת מגדרית נשכחת אודות ההתנגדות הפולנית: דהיינו, שתפיסתה בשיח הלאומי נטתה להדגיש את חשיבותם של הפועלים הגברים ומנהיגיהם, בעוד שמקומן ותרומתן של הנשים המתנגדות נדחקו לשוליים.

On the occasion of his wife’s first pregnancy, Filip buys a camera to record the birth and development of his daughter-to-be. Discovering this, his bosses ask him to start creating films for their state-run company. Exposed to the wonders of cinema, Filip immerses himself in amateur filmmaking and gradually develops artistic aspirations. Yet such ambitions place the fledgling director in opposition to both wife and employers, forcing him to make some painful choices.

Featuring a mélange of Catholicism and Communism, 1970s Poland often found strength in the former so as to resist the latter. Yet because both institutions shared similar conservative perspectives, such resistance often remained paternalistic in nature. This complexity is evident in "Camera Buff", Krzysztof Kieslowski’s first fiction feature to gain international recognition. Filip, Kieslowski’s alter-ego, is not like the male hero worker, the central gender role for Polish society of the time. Placing art over industry or church, he becomes the personification of liberalism – an individualist within a context of communist/catholic solidarity. While Filip’s challenge allows him to radically depart normative manhood, the film’s female figures are nevertheless left to operate inside chauvinist ideas of "proper femininity". Most of all, Filip’s wife Irka seems to embody the idealization of the "Polish Mother" as the premier means of ensuring catholic and communist endurance. Her depiction is not one-dimensional; "passionate and volatile", she "contests a male director’s control of the female image" (Rahul Hamid). But this contestation is still circumscribed by her position as gatekeeper of family values and censoring power of Filip’s individualism. Through her image, "Camera Buff" thus unwittingly reveals a neglected truth about Polish resistance: namely, that its national imagining often highlighted the bravado of male workers and labor organizers, while downplaying the contributions of resistant women.