Another Look #5 // Previous Years: #1 #2 #3 #4

על "מבט נוסף 2017" About "Another Look 2017"

"מבט נוסף – פרויקט קולנוע אירופי משוחזר" מעלה על נס את המאמצים שארכיונים ברחבי אירופה משקיעים בהגנה על המורשת האודיו-ויזואלית של מדינותיהם השונות. תחת חסות האיחוד האירופי, ותוך שיתוף פעולה של שגרירויות ומכוני תרבות אירופים בישראל, הפרויקט מציג כל שנה מבחר של סרטים, אחד מכל אחת מהמדינות המשתתפות, בגרסאות משוחזרות ובפורמטי הקרנה איכותיים. באמצעות הקרנות אלה, תקוותנו היא להעלות מודעות לקולנוע אירופי קלאסי ולאמצעים בהם משמרים אותו.

התכנית השנה כוללת שמונה סרטים אירופים, אשר יוקרנו בסינמטקים של תל אביב, ירושלים, חיפה, חולון והרצליה במהלך ינואר-פברואר, 2017. בדומה למהדורות קודמות, גם המבחר הנוכחי תחום במסגרת תמטית. תמה זאת, "תשוקה חותכת", קושרת את הסרטים סביב עניינם בנוכחות תשוקות קיצוניות, תשוקות שהופכות לאובססיות, בחיי היום-יום שלנו. דרך יצירות אלה, תשומת לבנו מופנית לשאלות יסוד סביב סוגיית האובססיה: מתי תשוקה הופכת לשיגעון? מתי שגעון הופך למוסכמה? אילו קורבנות מוצדקים במימוש מאוויינו וחלומותינו, ואילו מוגדרים כהרסניים? התשובות שניתנות במקבץ זה, אף על פי שהן מעוצבות דרך עולם מונחים אירופי, וודאי לא יהיו זרות לקהל המקומי, מה שמעיד על קיומה של קרקע תרבותית ורגשית משותפת.

בנוסף לתכנית ההקרנות האירופית שלו, "מבט נוסף" יציג בפעם השנייה בתולדותיו סרט ישראלי משוחזר – "צד שלישי למטבע", בבימויו של כריס מרקר ובהפקת ליה ווים ון ליר. כיצירה שמנסה לתאר את מאבקה של ישראל לעצמאות והגדרה עצמית דרך נקודת מבט אירופית, "צד שלישי למטבע" משתלב יפה בפרויקט שמטרתו לבנות גשרים קולנועיים בין אירופה לישראל. הקרנתו בסינמטק ירושלים תתקיים בצמוד לסיור מודרך חד פעמי בארכיון הסרטים הישראלי, שיאפשר למשתתפים גם לקבל תובנות על תהליך השחזור של הסרט.

כמו כן, "מבט נוסף" מבקש השנה לשים זרקור על הישגיו האמנותיים של הקולנוען הפולני אנדז’יי ויידה, שהלך לעולמו באוקטובר 2016. במסגרת המחווה לזכרו, אנו נציג את סרטו האישי ביותר, "הכל למכירה", כחלק מתכנית ההקרנות האירופית. יתר על כן, הפרויקט ייתן חסות להקרנות של הסרט הדוקומנטרי "הדיבוק של אנדז’יי ויידה" – דיוקן אישי וחושפני המתעד את ביקורו של הבמאי בישראל בסוף שנות ה-80.

בעוד ש"מבט נוסף" אינו פרויקט גדול בממדיו, הוא מנסה לחלץ מכל אחד ממרכיביו הבודדים את מירב העושר הטמון בו. האירועים של המסגרת הנוכחית, אנו מקווים, הם עשירים מספיק מכדי לגעת בלבבות ולעורר את מחשבות הצופים ברמה העמוקה ביותר. בסופו של דבר, מה שמוצע כאן הוא מסע אשר מחבר בין אירופה לישראל, בין הקולנוע לחיים. אנו מזמינים אתכם לצאת למסע זה ולחוות עמנו את כל נפתוליו ופניותיו, אתגריו ורווחיו.

צוות הפרויקט

“Another Look – The Restored European Film Project” pays tribute to the endeavors of film archives across Europe, whose responsibility is to protect the audiovisual heritage of their respective countries. Under the aegis of the European Union, and in collaboration with local European embassies and cultural institutes, this project annually presents a selection of films, one from each of its participating nations, all in restored versions and high quality formats. Through these screenings, it hopes to raise awareness to both classic European cinema and the means by which it is preserved.

This year’s program includes eight European films, which will be shown at the Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Holon, and Herzliya cinematheques during January-February, 2017. As in previous editions, this present selection is also centered around a conceptual core. Titled “Magnificent Obsession”, the 2017 theme speaks to the continued presence of extreme passionate attachments in our everyday lives. The selected films, when seen through this thematic focus, bring to our awareness questions that have long been related to the topic of obsession: When does passion become madness? When does insanity become norm? Which sacrifices are justified in the realization of our desires and dreams, and which are inherently detrimental? The responses presented herein, though shaped through a European idiom, may not strike Israeli audiences as too foreign, consequently proving the existence of a cultural, and emotional, common ground.

In addition to the European selection, “Another Look” will also showcase, for the second time in its history, a restored Israeli film – “Description of a Struggle”, directed by Chris Marker and produced by Lia and Wim van Leer. As a work aimed at providing a European perspective on the Israeli struggle for independence and self-definition, “Description of a Struggle” fits perfectly with our Project’s overall goal to build cinematic bridges between Europe and Israel. Its screening at the Jerusalem Cinematheque will be preceded by a guided tour of the Israel Film Archive, offering participants a chance to also understand the overall context of the film’s preservation and restoration.

This year, “Another Look” also wishes to highlight the artistic achievements of the Polish filmmaker Andrzej Wajda, who passed away in October 2016. As part of this homage, we will include his most personal film, “Everything for Sale”, in our European program. In addition, the Project will sponsor screenings of “The Dybbuk of Andrzej Wajda” – a moving and revealing portrait of the cineaste, documenting his visit to Israel in the late 1980s.

While our Project may be small in size, it continuously seeks to mine its select ingredients for whatever richness they hold. The events included in this edition, we hope, are rich enough to engage audiences on the deepest levels, touching their hearts and stimulating their minds. Ultimately, what is offered here is a journey that traverses Europe and Israel, cinema and life. We invite you to join this voyage and experience its twists and its turns, its unexpected challenges and its truest rewards.

The Project Team