ישראלי משוחזר: צד שלישי למטבע | Israeli Restoration: Description of a Struggle

ישראלי משוחזר: צד שלישי למטבע (ישראל, 1960)
בימוי ותסריט: כריס מרקר
הפקה: וים ון ליר
צילום: גיסלן קלוקה
עריכה: אווה זורה
קריינות: יעקב מלכין
צבע, 60 דקות
תרגום לאנגלית

Israeli Restoration: Description of a Struggle (Israel, 1960)
Directing and Screenplay: Chris Marker
Production: Wim van Leer
Cinematography: Ghislain Cloquet
Editing: Eva Zoraa
Narration: Yaakov Malkin
COLOR, 60 minutes
English subtitles

Watch a Preview
סינמטק תל אביב Tel Aviv Cin. 22.1.17 21:30
סינמטק ירושלים Jerusalem Cin. 26.1.17 19:00
סינמטק חיפה Haifa Cin. 31.1.17 21:00
סינמטק הרצליה Herzliya Cin. 08.2.17 19:00
סינמטק חולון Holon Cin. 26.1.17 18:00

בהזמנת וים וליה ון ליר, הקולנוען הצרפתי המפורסם כריס מרקר ("המזח") הגיע ב-1959 לישראל כדי לעשות סרט תיעודי על המדינה הצעירה. מרקר נדד לאורכה ולרוחבה של הארץ ותיעד תמונות שונות מהחיים בה – בין היתר את ההווי היומיומי של הקיבוצים, של חופי תל אביב ושל אוכלוסיית הבדואים במדבר. דרך רסיסים אלה, קיווה היוצר לחשוף את השפעת האירועים הטראגיים שבעבר הלא רחוק על אופייה המתגבש של האומה הישראלית. תמה זאת התקשרה לנושאים אשר העסיקו את מרקר בעבודה הדוקומנטרית שעשה בהקשרים גיאופוליטיים אחרים: טיב היחסים שבין זיכרון קיבוצי, היסטוריה מתועדת וזכרונות אישיים, וכיצד כל אלה מעצבים את התודעה הקולקטיבית של החברה עצמה. אך בעבור מרקר, ישראל היתה גם מקרה מיוחד, שכן עמדה בפניה מחויבות אתית ייחודית, לא למרות עברה אלא דווקא בגללו. או כפי שהבמאי עצמו ניסח זאת: "להיות עם ככל העמים הרי זה לרכוש את הזכות להיות ככל העמים, אנוכי ככל העמים, מוכה עיוורון כמוהם, יהיר ככל העמים. אבל כל ההיסטוריה של ישראל מתקוממת כנגד כוח שהינו רק כוח ועוצמה שהיא רק עוצמה. כוח ועוצמה אינם אלא סמלים, ואולי אי הצדק הגדול ביותר המכביד על ישראל הוא שאין לה זכות להיות בלתי צודקת". התוצאה של מאמציו, "צד שלישי למטבע", העמידה את מחויבות מוסרית זו בסימן שאלה והותירה את צופיה דאז עם תהיות לגבי מידת מימושה. בעבור מרקר לפחות, התנהלותה של ישראל לאחר מלחמת ששת הימים הביאה לאכזבה עמוקה ולהחלטה שלא להציג עוד את הסרט. כעת ניתנת לנו הזדמנות לגבש דעה בעצמנו באמצעות מבט נוסף על יצירה נדירה וחשובה זאת.

מאיר רוסו, מנהל הארכיון הישראלי לסרטים, ייתן הקדמה על הסרט ושחזורו לפני הקרנתו בסינמטק ירושלים. ד"ר אוהד לנדסמן (אוניברסיטת תל אביב) ייתן הקדמה על הסרט לפני הקרנתו בסינמטק תל אביב. אנו מודים להם ולארכיון הישראלי לסרטים על שיתוף הפעולה בהכנת אירועים אלה.

At the invitation of Wim and Lia van Leer, renowned French director Chris Marker (“La Jetée”) came to Israel in 1959 to make a documentary about the fledgling state. Marker toured the lengths and breadths of the country in an attempt to capture fragments of its everyday reality – quotidian dealings of Kibbutz life, of Tel Aviv’s crowded beaches, of Bedouin nomad existence, and the like. Through these shards, the director hoped to trace the effect of the tragic events of the recent past on the character of the newly formed nation. This goal resonated with certain themes that have typically dominated his previous documentary work in other geopolitical settings: the relationship between popular memory, documented history and personal memories, and how it helps shape the recollections of our society as a whole. Yet Israel was also a particular case in Marker’s mind, since it was endowed with a unique ethical charge, not in spite of its past but rather because of it. Or as the filmmaker had phrased it: “To become a nation implies the right to selfishness, conceit… But Israel’s history cries out against power for its own sake. Strength and power are merely signs. The greatest injustice may well be denial of the right to be unjust”. The outcome of his efforts, “Description of a Struggle”, had put this ethical commitment to the test, and left its contemporary audiences with open questions as to whether it was ever realized. For his part, Marker took the film out of circulation after finding himself disillusioned by Israel’s policies in the aftermath of the Six Day War. Now we have the opportunity to reach our own conclusions by giving this rare and important documentary another look.

The screening at the Jerusalem Cinematheque will be introduced by Meir Russo, Head of the Israel Film Archive. The screening at the Tel Aviv Cinematheque will be introduced by Dr. Ohad Landesman (Tel Aviv University). We thank them, as well as the Israel Film Archive, for their generous cooperation in these events.